Poslanecký občasník č. 3: Stručná správa zo zasadania MsZ Myjava 11.6.2015

20 jún

Sľúbil som si, že tu budem písať správy zo zasadaní.
Tak tu je prvá, stručná, z júnového zasadania.

Materiály na zasadnutie sú tu: 2015-06-11-Materialy-na-MsZ-Myjava

Na tomto zasadaní ma zaujalo niekoľko tém. O všetkom sa ale písať  nedá. A o viacerých veciach by asi ani nemalo zmysel písať. Ale skúsim aspoň tieto dve témy do budúceho zastupiteľstva spracovať:

 • Výberové konania na Myjave – áno či nie?
 • Predať či nepredať budovu a areál firme Brantner?

Postupne, keď tie témy spracujem, tak tu dám na ne linky. PS: Kto má iné otázky, alebo témy na diskusiu k tomuto zasadaniu, môže ich dať do komentáru k tomuto článku…

Program zasadania:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie overovateľov zápisnice
 3. Pripomienky a otázky občanov
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2015
 6. Majetkové prevody
 7. 2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2015 k 30.04.2015 RO č. 1/2015
 8. Dodatok č. 5 k VZN mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu v meste Myjava
 9. Dodatok č.1 k VZN mesta Myjava o organizovaní spoločného stravovania
 10. Návrh realizácie a spôsob financovania investičných akcií mesta v roku 2015
 11. Návrh prípravy projektov na podávanie žiadostí o NFP z fondov EÚ v roku 2015
 12. Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť CVČ zriadeného na území inej obce
 13. Návrh Dodatku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.
 14. Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o. za rok 2014
 15. Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2014
 16. Správa o činnosti Zariadenia opatrovateľskej služby „Nezábudka“ za rok 2014
 17. Správa o činnosti neziskových organizácií zriadených Mestom Myjava za rok 2014
 18. Informácia z Valného zhromaždenia TJ Spartak Myjava a z Valného zhromaždenia Spartak Myjava, a.s.
 19. Rôzne
 20. Prehliadka mestských častí
 21. Záver

Rokovanie prebiehalo od 13:00 do 21:00, pričom dva body (17 a 20) sa presunuli na budúce zasadanie.

Videá zo zasadania:

 

 

Lidé Bděte.

 

Marián Orávik

Škola: FEI STU BA,
Profesia: IT analytik,
Momentálne aj poslanec MsZ Myjava

One Reply to “Poslanecký občasník č. 3: Stručná správa zo zasadania MsZ Myjava 11.6.2015”

 1. Pingback: Poslanecký občasník č. 4: Zvýšenie školného pre škôlky a dotácia na štadión? | Myjava pre občanovMyjava pre občanov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.